تبلیغات
وبلاگ انجمن اسلامی هنرستان دکتر حسابی - ♡♥وطنم با ایستادگیه تو پابرجاست. ♡♥
%C3%99%E2%80%9A%C3%99%E2%80%A1%C3%98_%C3

ﮔﻔـﺖ: ﮐﻪ ﭼﯽ ؟
ﻫﯽ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ ﺟﺎﻧـﺒﺎﺯ ﺷﻬـﯿﺪ ﺷﻬﯿﺪ!
ﻣﯿﺨﻮﺍﺳـﺘﻦ ﻧﺮﻥ !
ﮐﺴـﯽ ﻣﺠﺒﻮﺭﺷﻮﻥ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ !
ﮔﻔﺘـﻢ : ﭼﺮﺍ ﺍﺗﻔـﺎﻗﺎ!ﻣﺠﺒﻮﺭﺷﻮﻥ ﻣﯿـﮑﺮﺩ!
ﮔﻔـﺖ:ﮐﯽ؟
ﮔﻔﺘـ ـﻢ : ﻫﻤـﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧـﺪﺍﺭﯾـﺶ !..
ﮔﻔـﺖ: ﻣﻦ نـدﺍﺭﻡ !؟ ﭼﯽ ﺭﻭ ؟...
ﮔﻔﺘـﻢ : ﻏﯿـﺮﺕ ... !!!!
....................................
♡♥وطنم با ایستادگیه تو پابرجاست. ♡♥


نگارش در تاریخ شنبه 23 اسفند 1393 توسط سرباز گمنام21 | نظرات ()
قالب وبلاگ